49 ถ.ริมน้ำ ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110 037-480922 kbvcollege@gmail.com

มีคุณธรรม ขยัน ประหยัด ถนัดวิชาชีพ

เกี่ยวกับเรา

วิทยาลัยอาชีวศึกษากบินทร์บุรี เป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเ...

เพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมภายในวิทยาลัย

2019-05-01 22:19:02

รับชมภาพและVDO Rerun: พิธีมอบประกาศนียบัตร ระดับ ปวช. และปวส.ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์วิทยาลัยอาชีวศึกษากบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

รับชมภาพและVDO Rerun: พิธีมอบประกาศนียบัตร ระดับ ปวช. และปวส.ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์วิทยาลัยอาชีวศึกษากบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

2018-11-30 10:54:21

อบรมหลักสูตรระยะสั้นฐานสมรรถนะ Education to Employment:Vocational Boot Camp (E to E) ครั้งที่4 ระหว่างวันที่ 1-9 พย. 2561

อบรมหลักสูตรระยะสั้นฐานสมรรถนะ Education to Employment:Vocational Boot Camp (E to E) ครั้งที่4 ระหว่างวันที่ 1-9 พย. 2561

2018-09-24 15:31:10

ผู้สำเร็จการศึกษา 2560

ผู้สำเร็จการศึกษา 2560

2018-09-24 15:30:33

พิธีเปิดกีฬาจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 18

พิธีเปิดกีฬาจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 18

2018-09-24 15:29:51

สถานศึกษาสีขาว

สถานศึกษาสีขาว